Телефони за поръчки:

0876 699 466

088 4854 343

Телефони за поръчки:

0876 699 466

088 4854 343

Твоята кошница е празна!

Телефони за поръчки:

0876 699 466

088 4854 343

Общи условия за ползване доставка, плащане и гаранция

Общи условия за ползване доставка, плащане и гаранция

Общи условия за ползване:
 
Онлайн бутик "classicwatches.bg" е електронен каталог на фирма "КЛАСИК 2" ЕООД. Той има за цел да представи продуктите, които фирмата предлага.
Внимателно прочетете условията, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между "КЛАСИК 2"ЕООД (наричан по долу www.classicwatches.bg) от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги като втора страна, като дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.


Регистрация в сайта:


Процедурата по регистрация в сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационна форма. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи на посочената електронна поща потвърждаващо писмо с потребителското си име и парола, с които ще може да влиза в създаденият му в сайта профил. С акта на предоставяне на поисканите по-горе данни Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.classicwatches.bg.


Поръчка:

Поръчки могат да правят само потребители, приели общите условия. Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко етапа:
Избирате от електронния каталог желания продукт и натискате бутона КУПИ. Така продукта е добавен в Вашата пазарска кошница (количка).
Попълване на формата за обратна връзка и кликване върху бутона ПОРЪЧАЙ.
Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на www.classicwatches.bg се свърже с него по телефон или e-mail. Чрез натискане на бутона КУПИ потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него (потребителят) и www.classicwatches.bg, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). При извършена заявка електронният магазин www.classicwatches.bg уведомява Потребителя за приемането и на посочения от него email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. Поръчки от неработните дни на куриерите (събота и неделя) се обработват в понеделник. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, поръчката се счита за невалидна.  За Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване между осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.classicwatches.bg и Потребител, подал и извършил конкретната заявка.

Цени:

Всички цени са за покупки ОНЛАЙН. Указаните цени са в български лева за един брой.  Доставката се осъществява с куриерска фирма Спиди (Speedy) или Интерлогистика  на територията на Република България.Цените включват всички данъци и такси. Цената на продукта може да бъде платена само с наложен платеж или банков трансфер като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока.

Доставка:

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка,гаранция и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.classicwatches.bg и Потребителя. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


Доставчикът има право:

Да поставя електронни препратки към други Интернет страници, сочещи към други уебсайтове.
Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа.


Защита на личните данни:

Съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.classicwatches.bg при ползване от него в сайта, както и на поправка на тези данни. Приемайки настоящите условия потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www.classicwatches.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки. Всички доброволно предоставени от потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват от www.classicwatches.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги. www.classicwatches.bg изрично уведомява потребителя, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. www.classicwatches.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
вя на потребителите и стандартен формуляр по образец, предвиден в закона. След получаване на отказа от договора, търговецът трябва да потвърди

Отказ на заплатена стока:

По силата на чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от закупената от него стока в 14-дневен срок от датата на подписването на приемо-предавателния протокол (товарителница). В този случай потребителя е длъжен да предостави стоката във вида, в който му е била доставена - със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), придружаващата я документация. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя.
За упражняването на правото на отказ от договора, търговецът предоста

получаването му на потребителя.
Установен е и 14-дневен срок, в който търговецът е задължен да възстанови сумите, платени от потребителя за покупка и доставка на стоката. Разходите, които могат да бъдат прехвърлени на потребителя са тези за обратната доставка на стоката до търговеца. Връщането на парична сума става по същия ред, по който потребителят е заплатил артикула - т.е. потребителят изпраща за своя сметка артикулът на продавача с наложен платеж или с банков трансфер. Продавача получава стоката и заплаща сумата директно на куриера. Куриерът е длъжен да отчете заплатената сума на потребителят съгласно условията на куриерска фирма по доставките (обикновено на следващия ден).


Други:
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.www.classicwatches.bg не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. При използване услугите на www.classicwatches.bg потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 
Политика за защита на личните данни:
 
Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от "КЛАСИК 2" ЕООД  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
 
В зависимост от конкретния случай "КЛАСИК 2" ЕООД  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
 
обработката е необходима за изпълнение на задълженията на "КЛАСИК 2" ЕООД  по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 
"КЛАСИК 2" ЕООД  съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава "КЛАСИК 2" ЕООД  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.  
 
При обработването на данните ви "КЛАСИК 2" ЕООД  се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.
 
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
 
За информация и въпроси, свързани с политиката на "КЛАСИК 2" ЕООД  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

Информация за контакт с наздорен орган - Комисия за защита на потребителите (КЗП):

Адрес гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;
Телефон за контакт 02/9330565. Горещ телефон за контакт за потребители 0700 111 22. E-mail info@kzp.bg

Платформа за ОРС